Solum BP - Biuro Prawne
Solum - Grupa Kapitałowa

NADZÓR NAD EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

Skuteczna egzekucja komornicza

Nasza firma skupia się na skutecznej egzekucji komorniczej.

W tym celu prowadzimy w imieniu naszych klientów działania mające na celu uzyskanie jak najlepszych informacji o majątku dłużnika.

Wszelkie działania komornicze są prowadzone przez komornika na wniosek i w interesie Wierzyciela, czyli de facto przez nas, co pozwala nam na pełną kontrolę nad prowadzoną sprawą, poprzez udzielone nam przez Wierzyciela pełnomocnictwo.

Nasi pracownicy uczestniczą w działaniach terenowych komorników, co pozwala na formułowanie skutecznych wniosków.

Wznawiamy sprawy, które zakończyły się bezskuteczną egzekucją.

Monitorujemy już prowadzone postępowania egzekucyjne.

MONITORING POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

  • 1 Uczestniczenie w czynnościach z udziałem z udziałem komornika
  • 2 Ustalanie praw majątkowych dłużnika mogących być przedmiotem skutecznej egzekucji
  • 3 Aktualizacja informacji dotyczących składników majątku dłużnika służąca najpełniejszemu zaspokojeniu roszczeń wierzyciela
  • 4 Weryfikajacja sposobu egzekucji w toku postępowania egzekucyjnego uwzględniająca zmiany stanu majątkowego dłużnika
  • 5 Dozór nad ruchomościami dłużnika ustalonymi i zajętymi w toku postępowania egzekucyjnego
  • 6 Opracowywanie katalogu czynności egzekucyjnych i zakresu działań mających na celu odnalezienie majątku dłużnika.

Copyright © Solum - 2010